Przedszkola „Malinowy Domek” zostały stworzone z myślą o potrzebach najmłodszych i ich rodziców. W Naszej placówce wychowujemy dzieci w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania ich godności. W zbliżonych, do domowych warunków, pod opieką wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli dajemy dzieciom szansę rozwinąć skrzydła. Pomagamy im wszechstronnie się rozwinąć w sferze fizycznej, kulturalnej, społecznej
i emocjonalnej. Wspieramy ich spontaniczną i twórczą aktywność.

Ponadto nasz program oparty jest na założeniach integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych w których kluczowym elementem jest wykorzystanie ruchu i zabawy jako podstawowej aktywności dziecka. Dzięki temu w sposób naturalny dziecko nabywa wiedzę
i umiejętności. Metody te pomagają dzieciom w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i umiejętności współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

Dodatkowo rozszerzamy treści z następujących obszarów:

 • Gotowość do nauki czytania i pisania kształtujemy pracując Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Edukację matematycznąprowadzimy w oparciu o program Dziecięcej Matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Gimnastykę buzi i języka Pani logopeda prowadzi metodą symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.
 • Elementy pedagogiki M. Montessorii.
 • Pedagogika zabawy.

W naszym przedszkolu dziecko znajdzie czas na beztroską zabawę swobodną, indywidualną lub z rówieśnikami. Czekać będą na niego również spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze oraz szalone zabawy na świeżym powietrzu. Nie zabraknie interesujących spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść i zajęć w przedszkolu oraz poza jego terenem. Będzie można odliczać dni do przyjęcia urodzinowego czy balu karnawałowego.