Home2021-03-18T10:06:31+02:00

Projekt Nowy żłobek w Krakowie – radosne dzieci – aktywni rodziceo numerze RPMP.08.05.00-12-0187/19 dofinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.