W ramach opłaty za czesne „Malinowy Domek” oferuje:

 • Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • Zajęcia z języka angielskiego (4x w tygodniu) prowadzone przez Szkołę Językową,
 • Zajęcia z anglojęzycznym native speakerem
 • Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające (1x w tygodniu),
 • Gimnastykę korekcyjną (1x w tygodniu),
 • Zajęcia twórczo – kreatywne (1x w w miesiącu),
 • Kodowanie na dywanie – zajęcia z interaktywnymi robotami (1 x w miesiącu),
 • Robotykę (1 x w miesiącu),
 • Ceramikę (1 x w miesiącu),
 • Zajęcia matematyczne prowadzone przez Szkołę Matematyki Alfa (2 x w miesiącu),
 • Warsztaty fakultatywne wynikające z realizacji rocznego planu przedszkola,
 • Diagnozę logopedyczną przeprowadzaną przez przedszkolnego logopedę,
 • Opiekę psychologa przedszkolnego, fizjoterapeuty, pedagoga specjalnego,
 • Wizytę teatrzyku przedszkolnego,
 • Religia (dla 6 latków, dla chętnych),
 • Organizację urodzin,
 • Organizację imprez i wydarzeń okolicznościowych.