Zajęcia pakietowe

//Zajęcia pakietowe
Zajęcia pakietowe2018-08-07T13:22:01+00:00

W ramach opłaty za czesne „Malinowy Domek” oferuje:

 • Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • Zajęcia z języka angielskiego (4x w tygodniu) prowadzone przez Szkołę Językową,
 • Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające (1x w tygodniu),
 • Gimnastykę korekcyjną (1x w tygodniu),
 • Zajęcia twórczo – kreatywne (1x w tygodniu),
 • Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori (1x w tygodniu),
 • Zajęcia terapeutyczne ze zwierzętami – DOGOTERIA, HIPOTERAPIA, INNE (1x w miesiącu),
 • Warsztaty fakultatywne wynikające z realizacji rocznego planu przedszkola,
 • Diagnozę logopedyczną przeprowadzaną przez przedszkolnego logopedę,
 • Opiekę psychologa przedszkolnego,
 • Wizytę teatrzyku przedszkolnego,
 • Organizację urodzin,
 • Organizację imprez i wydarzeń okolicznościowych.