ORGANIZACJA

Przedszkole „Malinowy Domek” funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia placówka pracuje od (6:30 do 18:30) - przedszkole na os. Oświecenia / od (6:30 do 18:00) - przedszkole na os. Stalowym. W pozostałych dniach (okołoświątecznych, w Wigilię, Sylwestra) przedszkole prowadzi dyżury zgodnie z wcześniejszymi zapisami.
W sytuacjach szczególnych, kiedy Rodzic nie jest w stanie dojechać po dziecko do godziny 18:30 / 18:00, po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora a przedszkola zapewniamy maluchowi opiekę za dodatkową opłatą (20 zł za każdą rozpoczętą godzinę). Ponadto Przedszkole oferuje opiekę w soboty. Godziny pracy ustalane są na bieżąco z dyrektorem przedszkola w przypadku zgłoszenia minimalnej ilości chętnych tj. 3 dzieci. Opłata za godzinę z wyżywieniem wynosi 12 zł/h. Przedszkole organizuje nocną opiekę w przedszkolu w piątek lub sobotę od godziny 20:00 do 8:00. Daty, w których zostaną zorganizowane nocki dostępne są w sekretariacie przedszkola. Nocka zostanie zorganizowana w przypadku zgłoszenia minimalnej ilości chętnych tj. 5 osób. Opłata za nockę wynosi 75zł.