Cennik

Opłaty

Opłata administracyjna: 350zł

*Opłata jednorazowa, pobierana przy podpisaniu pierwszej umowy z Przedszkolem.
*Opłata zawiera Ubezpieczenie NNW dziecka.

Czesne: 249zł za każdy miesiąc

*Czesne obejmuje opiekę przez 5 godzin dziennie oraz objęte opłatą czesnego zajęcia dodatkowe, język angielski 4x w tygodniu.
*Czesne jest płatne z góry przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.
*Czesne nie obejmuje opłat za posiłki.

Czesne: 349zł za każdy miesiąc

*Czesne obejmuje opiekę w godzinach otwarcia Przedszkola oraz objęte opłatą czesnego zajęcia dodatkowe, język angielski 4x w tygodniu.
*Czesne jest płatne z góry przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.
*Czesne nie obejmuje opłat za posiłki.

Opłata za opiekę po godzinach (po 18:30)

W sytuacjach szczególnych, kiedy Rodzic nie jest w stanie dojechać po dziecko do godziny 18:30, po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora przedszkola zapewniamy maluchowi opiekę za dodatkową opłatą. (20 zł za każdą rozpoczętą godzinę).

Opieka w sobotę

Opieka w sobotę może zostać zorganizowana przy obecności 3 dzieci. Godziny otwarcia będą ustalane na bieżąco z zainteresowanymi rodzicami. Mogą zarówno zostać zorganizowane w godzinach przedpołudniowych, jak i wieczornych.
Opłata za godzinę pobytu dziecka z wyżywieniem - 15 zł.

Posiłki

10,00 zł – stawka dzienna za wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
Posiłki płatne są pod koniec miesiąca
Po zgłoszeniu nieobecności do godziny 8.30 stawka żywieniowa zostaje odliczona w rozliczeniu na koniec miesiąca.

Karnety godzinowe

Wpisowe przy karnecie – 100zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu pierwszego karnetu. Godziny z karnetu ważne są 3 miesiące od daty zakupu.
pojedyncza godzina – 20
25 godzin - 300 zł (12 zł jedna godzina)
50 godzin – 450 zł ( 9 zł jedna godzina )

W ramach czesnego 249zł/349zł „Malinowy Domek” oferuje:

*Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
*Zajęcia z języka angielskiego (4x w tygodniu),
*Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające (1x w tygodniu),
*Gimnastykę korekcyjną (1x w tygodniu),
*Zajęcia twórczo – kreatywne (1x w tygodniu),
*Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori (1x w tygodniu),
*Zajęcia z psem terapeutą – DOGOTERAPIA (1x w miesiącu),
*Warsztaty fakultatywne wynikające z realizacji rocznego planu przedszkola,
*Diagnozę logopedyczną przeprowadzoną przez przedszkolnego logopedę,
*Opiekę psychologa przedszkolnego.

Ponadto oferujemy:

*SENSOPLASTYKĘ,
*Tańce,
*Gimnastykę buzi i języka - logopedię grupową,
*Zajęcia taneczno – ruchowe ZUMBA KIDS,
*Balet,
*Piłkę nożną,
*Zajęcia judo,
*Szachy,
*Ceramikę,
*Wyjścia na basen,
*Indywidualną terapię logopedyczną.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie rodziców dotyczące organizacji zajęć dodatkowych.

 

Cennik
5 godzinny pobyt Całodzienny pobyt
249zł
349zł
Realizacja Podstawy Programowej
+
+
Język Angielski (prowadzony przez Szkołę Językową)
4 x w tygodniu
+
+
Codzienne zabawy z języka angielskiego prowadzone przez wychowawcę
+
+
Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające
+
+
Gimnastyka korekcyjna
+
+
Zajęcia twórczo - kreatywne
+
+
Zajęcia Montessori
+
+
Dogoterapia
+
+
Diagnoza logopedyczna
+
+
Opieka psychologa przedszkolnego
+
+
Warsztaty fakultatywne wynikające z rocznego planu pracy przedszkola
+
+
Dziecięce teatrzyki odwiedzające przedszkole
+
+
Imprezy i uroczystości przedszkolne
+
+