O Nas

Dlaczego warto wybrać Nasze Przedszkole?

Przedszkole „Malinowy Domek” zostało stworzone z myślą o potrzebach najmłodszych i ich rodziców. W Naszej placówce wychowujemy dzieci w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania ich godności. W zbliżonych, do domowych warunkach, pod opieką wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli dajemy dzieciom szansę rozwinąć skrzydła. Pomagamy im wszechstronnie się rozwinąć w sferze fizycznej, kulturalnej, społecznej i emocjonalnej. Wspieramy ich spontaniczną i twórczą aktywność.
Ponadto Nasz program oparty na założeniach integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych w których kluczowym elementem jest wykorzystanie ruchu i zabawy jako podstawowej aktywności dziecka. Dzięki temu w sposób naturalny dziecko nabywa wiedzę i umiejętności. Metody te pomagają dzieciom w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i umiejętności współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

  • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
  • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • szacunku dla pracy innych,
  • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

Nasze Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Podstawy Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji.

Przedszkole zapewnia:

1
Opiekę przez cały rok,
od pn - pt od 6:30 -18:30

2
Możliwość wydłużenia godzin pracy Przedszkola na prośbę rodzica
3
Indywidualne podejście do każdego dziecka
4
Małe, kameralne grupy (do 18 osób)
5
Wykwalifikowaną kadrę
6
Wysoki poziom zajęć prowadzonych na terenie przedszkola
7
Bogatą ofertę zajęć dodatkowych
8
Opiekę logopedy i psychologa
9
Organizację urodzin
10
Organizację imprez okolicznościowych
11
4 smaczne i zdrowe posiłki w ciągu dnia
12
Codzienne zanurzanie się w języku angielskim